سامانه مجازی  دانشگاه علامه محدث نوری  

در دسترس دانشجویان و اساتید گرامی می باشد.

دانشجویان گرامی در دروس ترم خود در برنامه وبینار  به کد درس مورد نظر توجه کنند. 

فایل راهنمای سامانه جدید آموزش مجازی وبینار - شرکت در کلاس  ویژه  دانشجویان (دانلود)

کانال رسمی تلگرام دانشگاه علامه محدث نوری