سامانه مجازی  دانشگاه علامه محدث نوری  

در دسترس دانشجویان و اساتید گرامی می باشد.

دانشجویان گرامی در دروس ترم خود در برنامه وبینار  به کد درس مورد نظر توجه کنند. 

راهنمای سامانه جدید آموزش مجازی وبینار -شرکت در امتحان  ویژه دانشجویان 

فایل راهنمای سامانه جدید آموزش مجازی وبینار - شرکت در کلاس  ویژه  دانشجویان 

کانال رسمی تلگرام دانشگاه علامه محدث نوری